KM 95+960--98+020 Arası Bitümlü Temel SerimiKM 95+960--98+020 Arası Aşınma TabakasıKm=95+940-98+020 Terasman Sağ Yol,Km 95+960--98+020 PMT Çalışması