KM 95+960--98+020 Arası Bitümlü Temel SerimiKm=95+940-98+020 Terasman Sağ Yol,KM 95+960--98+020 Arası Aşınma TabakasıKm 95+960--98+020 PMT Çalışması