Km=95+940-98+020 Terasman Sağ Yol,KM 95+960--98+020 Arası Bitümlü Temel SerimiKm 95+960--98+020 PMT ÇalışmasıKM 95+960--98+020 Arası Aşınma Tabakası